Skip to main content

Colofon
Volgens § 5 TMG:
Tim Neumann
xworx Kiteboarding / LearnKiteboardingNow.de
Berkenrijsweg 15
c/o Camping Ketjil
3233 KH Oostvoorne
Contact:
Telefoon: +31 6 17448961
E-Mail: info@learnkiteboardingnow.nl
Registereintrag:
Inschrijving in het handelsregister.
Inschrijving rechtbank: KvK Rotterdam
Registratie nummer: 57561435
BTW-nummer:
BTW-identificatienumme:
NL002527484B90
Informatie over beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
Naam en zetel van het bedrijf:

SüdwestRing
Versicherungsmakler GmbH
Abt-Hyller-Str. 4
D-88250 Weingarten
Verzekeringsdekking: Nederland
Verantwoordelijk voor de inhoud 2 RStV:
Tim Neumann

AGB
1. cursusdeelname en inschrijving
Iedereen die niet in slechte gezondheid of conditie is om de kitesurfsport te beoefenen zonder gevaar voor zichzelf of anderen mag deelnemen aan de kitesurfcursussen en evenementen van xworx Kiteboarding.
De deelname wordt effectief wanneer het volledig ingevulde boekingsformulier door xworx Kiteboarding is ontvangen. Na ontvangst van de inschrijving ontvangt u een bevestiging van deelname met informatie over de start van de cursus, de reis en de uitrusting.
Wij raden u aan een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, die eventuele schade in het watersportgebied dekt.
Minderjarige cursisten:
Minderjarige cursisten worden ingeschreven door hun wettelijke voogd(en). De wettelijke voogd(en) verklaart (verklaren) dat de cursist 15 minuten zonder hulpmiddelen in diep water kan zwemmen. Voorts dat er geen lichamelijke gebreken bekend zijn die de beoefening van het kitesurfen zouden kunnen belemmeren. De ouders gaan ermee akkoord om het examen voor de kitesurflicentie af te leggen. Deelname aan de cursussen is op eigen risico. De cursist is aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het materiaal.
2. prijzen
De bij de sluiting van het contract overeengekomen prijzen zijn van toepassing overeenkomstig de geldende prijslijst (gepubliceerd op de website https://www.learnkiteboardingnow.de/, op verzoek per e-mail).
3. betaling
Na inschrijving is betaling van het cursusgeld binnen 7 dagen verschuldigd. Een betalingsverzoek met factuur zal per e-mail worden verstuurd.
De inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling.
Betaling van aanvullende diensten:
Extra diensten zoals extra overnachtingen, extra cursussen, enz. kunnen ter plaatse spontaan worden geboekt en betaald, afhankelijk van de capaciteit. Betaling kan geschieden met een EC-kaart of contant.
4. Terugtrekking / Herboeking
Terugtrekking uit de geboekte cursus/kamp is op elk moment mogelijk. De terugtrekking uit een bepaalde verbintenis moet schriftelijk worden ingediend of, in het geval van een boeking en inschrijving via ons boekingssysteem, kunnen de data in het boekingssysteem worden gewijzigd.
Tot 7 dagen voor de gereserveerde datum is de annulering of omboeking gratis.
Na de 7 dagen voor de geboekte datum kan de cursus nog kosteloos worden omgeboekt of kan voor een vervanger worden gezorgd. Terugbetaling van het cursusgeld is dan echter niet meer mogelijk.

Reisonderbreking: wij vergoeden geen kosten in geval van voortijdige beëindiging van het vliegerkamp om persoonlijke redenen. De enige uitzondering is in het geval van een officiële reiswaarschuwing voor Nederland. Onderstaande vergoedingstabel is van toepassing op de vergoeding van niet gebruikte diensten:

Diensten

terugbetaling

Per cursusdag
€70
Per nacht in het Deluxe B&B Camp
€10,50
Per ontbijt
€3
Per diner
€4,50
Per huurdag
€19

Accommodatie:
De annuleringskosten voor een beloofde accommodatie zijn per persoon in procenten:
Tot 5 dagen voor vertrek: 25%
vanaf 5 dagen voor vertrek: 50%
Indien de overeengekomen accommodatie anders kan worden gevonden, worden de hierboven genoemde annuleringskosten dienovereenkomstig verlaagd.
Annulering door xworx Kiteboarding
We behouden ons het recht voor cursussen en kampen te annuleren wegens onvoldoende aantal deelnemers. In dat geval worden de reeds betaalde voorschotten en cursusgelden terugbetaald. Er zijn geen verdere claims.
5. Veranderingen in de cursusgeschiedenis
Kitesurfen is een natuursport en daarom afhankelijk van de gegeven wind- en weersomstandigheden. Omdat de condities niet altijd exact voorspelbaar zijn en snel kunnen veranderen, zijn veranderingen in het verloop van het traject niet altijd uit te sluiten.
Om deze reden kan er geen garantie worden gegeven dat alle cursusonderwerpen van de respectievelijke cursussen zullen worden afgerond.
Indien het praktijkgedeelte niet kan worden uitgevoerd, wordt een alternatieve datum afgesproken.
6. Credits en coupons
Cursusdagen die door weersomstandigheden niet uitgevoerd kunnen worden, worden als voucher gecrediteerd. Vouchers voor cursusdagen en kite pool dagen zijn onbeperkt geldig en zelfs overdraagbaar.
Vouchers:
Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig.
7. Aansprakelijkheid
XWORX Kiteboarding is in het kader van de due diligence van een voorzichtige zakenman aansprakelijk voor de gewetensvolle planning en uitvoering van de theoretische en praktische training en de kampen.
Deelname aan de trainingen en overnachtingen is voor eigen risico. De instructies van het opleidings- en ondersteunend personeel moeten worden opgevolgd. Xworx Kiteboarding aanvaardt alleen aansprakelijkheid in het kader van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies van privé vliegeruitrusting, neopreen, harnassen, garderobes en kostbaarheden.
De voorwaarden van de dienstverleners die namens ons optreden, worden uitdrukkelijk erkend door de deelnemers.
Bij het boeken van accommodatie handelt XWORX Kiteboarding uitsluitend in het belang van een tussenpersoon.
8. Beeldrechten
Tijdens de sportcursussen worden foto’s gemaakt voor de homepage van xworxkiteboarding / LearnKiteboardingNow en op Facebook geplaatst.
De auteursrechten en beeldrechten behoren uitsluitend toe aan de deelnemers. Door deelname aan de cursussen verlenen deelnemers de organisator het recht om de foto’s kosteloos te gebruiken voor de volgende doeleinden:
– de rapportering van de cursus door de organisator
– het gebruik van de foto’s voor de homepage van xworxkiteboarding / LearnKiteboardingNow en het plaatsen van de foto’s op Facebook.
9. Trainingsomstandigheden / uitrusting
De instructies van de verantwoordelijke docent moeten worden opgevolgd. De overeengekomen trainingstijden moeten in acht worden genomen. Voor het niet verontschuldigen
Voor gemiste lessen kan geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding; in dat geval bestaat er recht op vergoeding
niet.
De trainingstijden worden aangepast aan de respectievelijke groepsgrootte per docent. Groepscursussen met 2 deelnemers worden ingekort tot 3 uur trainingstijd per dag, voor individuele deelnemers wordt de cursus ingekort tot 2 uur, wat dan overeenkomt met een privécursus.
Elke leerling helpt bij de montage en demontage van de trainingsapparatuur. De uitrusting, inclusief de wetsuits, is de
Gratis ter beschikking gesteld aan studenten voor de duur van de cursus. Het moet in ieder geval met zorg worden behandeld en persoonlijk worden
teruggegeven aan de instructeur. In geval van verlies van of schade aan het materiaal door opzettelijk of grove nalatigheid
de cursist / huurder is aansprakelijk voor hun dagwaarde of gelijkwaardige vervanging. Bij schade veroorzaakt door uzelf of anderen
is de deelnemer / huurder verplicht tot melding.
Op de verhuur van trainingsmateriaal zijn de huurvoorwaarden van toepassing.
Bij ongepast gedrag dat de reputatie of de integriteit van de deelnemers of de organisator in gevaar brengt
of ander gedrag dat in strijd is met het contract, kan een deelnemer na een waarschuwing van de cursus worden uitgesloten. In
dat geval wordt het deelnamebedrag niet gerestitueerd.
Plicht om mee te werken
Bij eventuele storingen in de uitvoering is de deelnemer verplicht al het mogelijke te doen om de storing te verhelpen
en de eventueel ontstane schade zo laag mogelijk te houden.
10. Huurvoorwaarden
De huurder verzekert dat hij aan de sportieve en fysieke eisen kan voldoen en zorgvuldig met het materiaal
kan omgaan.
Huurder neemt het materiaal over zoals bezichtigd. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verborgen gebreken en constructiefouten.
Eventuele vorderingen tegen de fabrikant worden hierbij overgedragen. Het afsluiten van het huurcontract moet schriftelijk gebeuren.
Een verhuur is alleen mogelijk voor studenten van XWORX Kiteboarding, en alleen als de trainer de student de kwalificatie geeft
om veilig met de kite en board om te gaan.
Sofern sich erst nach Übergabe eine mangelnde Qualifikation (mangelnde Beherrschung des Materials, Verletzung der Ausweich-
und Fahrregeln, Gefährdung Anderer) des Mieters hinsichtlich der sicheren Nutzung der Ausrüstung offenbart oder dieser
entgegen den vorgegebenen Weisungen handelt, kann der Vermieter den sofortigen Rücktritt vom Vertrag erklären und die
Mietgebühr einbehalten. Die für den Fahrtbereich geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten. Die Teilnahme an
Regatten oder sonstigen Veranstaltungen ist untersagt.
Die Mietgegenstände und das Kite – Material (Material Pool) beim Freien Üben innerhalb eines Kitecamps sind nicht durch xworx
Kiteboarding versichert. xworx Kiteboarding weist ausdrücklich darauf hin, dass das Mietverhältnis keine Schulung und keine weitergehenden
Aufsichtspflichten beinhaltet. Der Mieter hat selbst für eine entsprechende Versicherung und Deckung zu sorgen.
Für Schäden am Material, die durch Missachtung der Anweisungen des Ausbilders oder durch
Missachtung der Sicherheitsregeln entstehen, muss jeder Teilnehmer selber haften. Es empfiehlt sich der Abschluss einer Versicherung,
welche die entsprechende Sportart mit abdeckt! Bei Diebstahl oder sonstig entstandenem Verlust des Mietgegenstandes haftet der Mieter.
Der Mieter hat das ihm ausgehändigte Material nach Ablauf der Mietzeit bzw. bei Unterbrechung der Mietzeit pünktlich am vereinbarten
Ort zu übergeben. Dabei festgestellte Schäden gelten als während der Mietzeit entstanden, sofern sie nicht bei der
Übernahme des Materials dem Vermieter angezeigt wurden. Der Mieter haftet für Schäden, die durch ihn oder Dritte während
der Mietzeit verursacht worden sind sowie bei verspäteter Rückgabe für eventuell entstandene Aufwendungen
Für durch das Material entstandene Schäden Dritter übernimmt der Mieter die Haftung und stellt den Vermieter insofern frei.
Bei Beginn der Mietzeit kann der Vermieter vom Mieter eine Hinterlegung einer Kaution in bar verlangen. Der Vermieter ist im
Schadenfall berechtigt, aus dieser Kaution die Kosten für die Abwicklung mit der Versicherungsgesellschaft sowie für Schäden
und Verluste, die durch die Haftpflichtversicherung nicht gedeckt sind sowie nicht durch gewöhnlichen Gebrauch (Abnutzung)
entstanden sind, zu entnehmen.
Die hinterlegte Kaution ist unverzüglich nach Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Rückgabe, des Zustandes des Kitesurf-
Ausrüstung und der sonstigen Ausrüstungsgegenstände zur Rückzahlung fällig.
Es gelten die bei Abschluss vereinbarten Mietpreise gemäß der jeweils aktuellen Preisliste (auf Anfrage).
12.Teilnahmebedingungen Gewinnspiel:
(1) Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen. Minderjährige bedürfen zu ihrer Teilnahme, sofern diese nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, der Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten.
(2) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie an einem unserer 4- oder 5-tägigen Kitesurfcamps teilnimmt und in diesem Formular die Teilnahme bestätigt.
(3) Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss gemäß § 3 (4) erfolgen.
Ausschluss vom Gewinnspiel:
(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die Messe Düsseldorf GmbH das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(3) Wer unwahre Personenangaben macht, kann vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.
Durchführung und Abwicklung:
(1) Der Gewinner wird von xworx Kiteboarding per Email benachrichtigt und kann auf www.xworxkiteboarding.com / www.learnkiteboardingnow.de sowie auf Facebook namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich einverstanden.
(2) Der Sachpreis wird per Paketdienst oder Post an die vom Gewinner anzugebende Postadresse versendet.
(3) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem Falle möglich.
(4) Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden.
Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels:
xworx Kiteboarding Inh. Tim Neumann behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht xworx Kiteboarding Inh. Tim Neumann insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann xworx Kiteboarding Inh. Tim Neumann von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.
privacy
(1) Um an einem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, sich registrieren zu lassen. Ein Anspruch auf Registrierung besteht nicht. Durch die Registrierung erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass xworx Kiteboarding Inh. Tim Neumann die dazu erforderlichen Daten für die Dauer des Gewinnspiels speichert. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf via Email an info@learnkiteboardingnow.de die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten.
(2) xworx Kiteboarding Inh. Tim Neumann verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang auf die Allgemeine Datenschutzbestimmung verwiesen:
Haftung
(1) xworx Kiteboarding Inh. Tim Neumann wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.
(2) Für Sach- und/oder Rechtsmängel an den vom Kooperationspartner gestifteten Gewinnen haftet xworx Kiteboarding Inh. Tim Neumann nicht.
Sonstiges
(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(2) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.
(3) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.
(4) Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit von xworx Kiteboarding Inh. Tim Neumann ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.
11. Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zu Folge.
Stand: 01.01.2017

________________________________________
Haftungsausschluss (Disclaimer)
Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

________________________________________

Datenschutzerklärung:
privacy
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.
We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. Bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem “Like-Button” (“Gefällt mir”) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook “Like-Button” anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (“Google”). Google Analytics verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die im Impressum angegeben Adresse des Webseitenbetreibers an uns wenden.