Skip to main content

Gegevensbescherming

privacy

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Onze website kan in de regel worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover persoonsgegevens (bijv. Naam, adres of e-mailadres) op onze website worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. Bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Cookies

Sommige websites gebruiken zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

Server-Log-Files

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • besturingssysteem gebruikt
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijdstip van het serververzoek

Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als we specifieke aanwijzingen van illegaal gebruik opmerken.

 

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

 

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig en informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link “Uitschrijven” in de nieuwsbrief.

 

Facebook-Plugins

Op onze website worden social media plug-ins van Facebook gebruikt om het gebruik ervan persoonlijker te maken. Hiervoor gebruiken we de “LIKE” of “SHARE” knop. Dit is een aanbieding van Facebook.

Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar uw browser gestuurd, die deze in de website integreert.

Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen Facebook-account hebt of momenteel niet bent aangemeld bij Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Facebook-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook uw bezoek aan onze website rechtstreeks aan uw Facebook-account koppelen. Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld op de knop “LIKE” of “SHARE” drukt, wordt de bijbehorende informatie ook direct naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond.

Facebook kan deze informatie gebruiken voor advertenties, marktonderzoek en het op behoeften afgestemde ontwerp van Facebook-pagina’s. Voor dit doel maakt Facebook gebruikers-, interesse- en relatieprofielen aan, bijv. B. om uw gebruik van onze website te evalueren met betrekking tot de advertenties die u op Facebook te zien krijgt, om andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van Facebook.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens aan uw Facebook-account toewijst, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw gerelateerde rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

 

 

Instagram

Onze website maakt ook gebruik van zogenaamde sociale plug-ins (“plug-ins”) van Instagram, die wordt beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS (“Instagram”).

De plug-ins zijn gemarkeerd met een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een “Instagram-camera”.

Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Instagram-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Instagram naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Instagram de informatie dat uw browser de overeenkomstige pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen Instagram-profiel heeft of momenteel niet bent aangemeld bij Instagram.

Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit uw browser naar een Instagram-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Als je bent ingelogd op Instagram, kan Instagram je bezoek aan onze website direct koppelen aan je Instagram-account. Als u interactie heeft met de plug-ins, bijvoorbeeld op de knop “Instagram” drukt, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Instagram-server verzonden en daar opgeslagen.

De informatie wordt ook op uw Instagram-account gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond.

Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Instagram-account toewijst, moet u zich bij Instagram afmelden voordat u onze website bezoekt.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaringvan Instagram (https://help.instagram.com/155833707900388).

 

Gebruik van Google Analytics met anonimiseringsfunctie

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google” genoemd, op onze website. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd.

De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, zoals de tijd, plaats en frequentie van uw websitebezoek inclusief uw IP-adres, wordt naar Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

We gebruiken Google Analytics met een IP-anonimiseringsfunctie op onze website. In dat geval wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort en daardoor geanonimiseerd.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze site te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden verstrekken indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens namens Google verwerken.

Google zal volgens zijn eigen informatie in geen geval uw IP-adres aan andere Google-gegevens koppelen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Verder biedt Google een deactiveringsmogelijkheid voor de meest voorkomende browsers, waardoor je meer controle hebt over welke gegevens door Google worden verzameld en verwerkt. Als u deze optie activeert, wordt er geen informatie over het websitebezoek naar Google Analytics verzonden. Activering verhindert niet dat informatie naar ons of naar andere webanalysediensten die we kunnen gebruiken, wordt verzonden. Meer informatie over de deactiveringsoptiedie door Google wordt geboden en over de activering van deze optie is beschikbaar via de volgende link: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

 

Betrokken rechten

Je hebt het recht:

 • om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 AVG. In het bijzonder kunt u informatie krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan ​​van een Recht om een ​​klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens, als we deze niet hebben verzameld, evenals het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over hun gegevens;
 • in overeenstemming met artikel 16 AVG, om onmiddellijk de correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te verzoeken;
 • om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te verzoeken in overeenstemming met artikel 17 AVG, tenzij verwerking om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een ​​wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen Is benodigd;
 • om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen in overeenstemming met artikel 18 AVG als u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onwettig is, maar u weigert deze te verwijderen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u dit doet om deze te doen gelden of uit te oefenen of als u juridische claims moet verdedigen of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • in overeenstemming met artikel 20 AVG, om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze naar een andere verantwoordelijke persoon worden verzonden;
 • volgens artikel 7 par. 3 AVG, om uw eenmaal gegeven toestemming aan ons op elk moment in te trekken. Hierdoor mogen wij in de toekomst de gegevensverwerking op basis van deze toestemming niet meer voortzetten
 • om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of ons kantoor.

 

Recht op bezwaar

Als uw persoonlijke gegevens zijn gebaseerd op legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid. 1 S. 1 lit. f AVG worden verwerkt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, op voorwaarde dat er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen direct mail. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat we zullen implementeren zonder een specifieke situatie te specificeren.

Als u uw recht op herroeping of bezwaar wilt uitoefenen, volstaat een e-mail naar: info@learnkiteboardingnow.de

 

SSL-codering

Deze site gebruikt SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de vragen die u ons als sitebeheerder stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http: //” in “https: //” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

 

Huidige status en wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en werd voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarop of vanwege gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. U kunt de actuele gegevensbeschermingsverklaring op de website te allen tijde opvragen en afdrukken.